MIESZKAŃCY GMINY IZBICA

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą „COVID-19”

Wójt Gminy Izbica

zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie następujących zasad i zaleceń:

1) Utrzymywania zasad higieny, w tym:

a) częste mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu o stężeniu co najmniej 60%,

b) zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką i natychmiastowe umycie rąk lub ich dezynfekcja i wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza,

2) Unikania większych skupisk ludzi, w tym: uczestnictwa w zgromadzeniach, zebraniach, spotkaniach towarzyskich, obecności w lokalach gastronomicznych, miejscach handlowych, np. targach

3) Ograniczenia załatwiania spraw urzędowych, w tym w Urzędzie Gminy Izbica i gminnych jednostkach organizacyjnych: Szkołach i Przedszkolu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Samorządowym Ośrodku Oświaty , Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach, które mogą być załatwione telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych wyżej wymienionych instytucji załączamy do niniejszej informacji: wykaz.pdf

4) Ścisłego przestrzegania poleceń związanych z zagrożeniem epidemią wydawanych przez władze gminy, powiatu, służby sanitarne i medyczne, władze państwowe szczebla centralnego i wojewódzkiego,

5) W przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologoczną (SANEPID w Krasnymstawie) INFOLINIA 500-087-157,

6) Prosimy o nie transportowanie osób chorych z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do placówek służby zdrowia środkami transportu publicznego lub prywatnymi środkami transportu, lecz wyłącznie transportem medycznym,

7) W przypadku objęcia osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 kwarantanną, prosimy o ścisłe wykonywanie zaleceń kwarantanny.

 

 Wójt Gminy Izbica
 
/-/ mgr Jerzy Lewczuk
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 URZĄD GMINY W IZBICY
UL. GMINNA 4
22-375 IZBICA n/W
 
Wojt 17 1
 Wójt Gminy Izbica przyjmuje w sprawach skarg i wniosków każdy poniedziałek w  godzinach  9.00 - 16.00
 
   Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów przyjmują 
 w sprawach skarg i wniosków, w miarę możliwości 
codziennie w godzinach pracy
   
       Wójt Gminy Izbica JERZY LEWCZUK
 
 
 
 
GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK    8.00-16.00
WTOREK                7.00-15.00
ŚRODA                    7.00-15.00
CZWARTEK           7.00-15.00
PIĄTEK                   7.00-15.00
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĘDU GMINY
 
 Tel: 84-618-30-34, 84-618-30-54
Fax: 84-618-30-49
 
NIP URZĘDU GMINY: 9221760659
REGON URZĘDU GMINY: 000537906
 
KONTO BANKOWE PODSTAWOWE:
Bank Spółdzielczy w Izbicy, nr konta: 64 9610 0002 0000 0824 2007 0002
 
KONTO BANKOWE DO WPŁAT -  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Bank Spółdzielczy w Izbicy, nr konta: 60 9610 0002 2001 0000 0824 0016
 
BIP Urzędu Gminy: http://ugizbica.bip.e-zeto.eu
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skrytka e-PUAP: /3ov97yks4s/skrytka
 
 NIP GMINY IZBICA: 5641750513
REGON GMINY IZBICA: 950371703
 
Oznaczenie Gminy Izbica w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) - 0606042

.