1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z usługi Giełda ofert kulturalno-społecznych, obsługiwanej drogą elektroniczną przez Urząd Gminy w Izbicy. Usługa umożliwia zalogowanym Użytkownikom zgłaszanie wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych itp. Pozwala również zapoznać się wszystkim Użytkownikom, zarówno zalogowanym, jak i niezalogowanym, z aktualną ofertą kulturalno-społeczną na terenie gminy Izbica.

  2. Usługa Giełda ofert kulturalno-społecznych jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet, poprzez Portal e-Urząd.

  3. Usługa Giełda ofert kulturalno-społecznych umożliwia zgłaszanie za pomocą formularza do tego przeznaczonego aktualnych wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych itp. jedynie obywatelom czy instytucjom posiadającym aktywne konto Użytkownika na portalu.

  4. W momencie zgłaszania oferty należy wskazać nazwę wydarzenia, organizatora, kategorię, datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia wydarzenia, dokładne miejsce oraz treść – zgodnie z formularzem.

  5. Zgłaszane oferty wydarzeń kulturalno-społecznych nie mogą być wydarzeniami zamkniętymi (np. imprezy prywatne).

  6. Usługa zapewnia obywatelom dostęp do treści zamieszczonych ofert bez konieczności logowania.

  7. Podczas korzystania z usługi Giełda ofert kulturalno-społecznych zabrania się: zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i obraźliwe, używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej), propagowania przemocy, naruszania zasad etykiety, rejestracji i funkcjonowania pod więcej niż jednym pseudonimem, umieszczania przez uczestników na łamach usługi Giełda ofert kulturalno-społecznych wszelkich informacji reklamowych, umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wydarzeń kulturalno-społecznych, umieszczania tej samej informacji wielokrotnie, umieszczania przesadnie długich opisów i zamieszczania plików powyżej 2 MB, używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Portalu e-Urząd, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

  8. Urząd Gminy w Izbicy zastrzega sobie prawo do moderowania, zatwierdzania i ewentualnie usuwania ofert zawierających treści niezgodne z regulaminem oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści w usłudze Giełda ofert kulturalno-społecznych osobom, uporczywie naruszającym zapisy regulaminu.

  9. Urząd Gminy w Izbicy nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  10. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Gminy w Izbicy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Portalu e-Urząd.

.