Często zadawane pytania

W celu wysłania pytania do Urzędu wypełnij formularz dostępny pod przyciskiem "Zadaj pytanie". Twoje pytanie zostanie przesłane do Urzędu.

Zaloguj się by zadać pytanie.

Związane z dokumentami

Pytania związane z dokumentami

Jakie dokumentu muszę złożyć aby otrzymać dowód osobisty?
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:
  1. dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
  2. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
  3. odpis skrócony aktu małżeństwa.
Print Back to top
Ile kosztuje wymiana dowodu?

nasza odpowiedz

Print Back to top
Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego?

Wydanie dowodu osobistego wiąże się z następującymi kosztami: 

  1. Opłata za wydanie dokumentu - 30 zł.
Print Back to top
Związane z podatkami

Dział z pytaniami związanymi z podatkami.