1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z usługi e-Formularze, obsługiwanej przez Urząd Gminy w Izbicy. Platforma elektronicznych formularzy umożliwia obywatelom wysyłanie pism w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pobrania wersji formularza do wypełnienia oraz wydrukowania (formularze interaktywne) lokalnie na komputerze Użytkownika.

  2. Lista usług objętych możliwością  wypełniania i wysyłania w formie elektronicznej zaprezentowana jest na Portalu e-Urząd w zakładce Formularze interaktywne, wraz z opisem w formie karty informacyjnej.

  3. Usługa e-Formularze jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet poprzez Portal e-Urząd, za pośrednictwem platformy e-PUAP.

  4. Użytkownicy mają dostęp do formularzy interaktywnych bez logowania, do formularzy wypełnianych i wysyłanych w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie konta na platformie e-PUAP, podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

  5. Urząd Gminy w Izbicy nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  6. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Gminy w Izbicy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Portalu e-Urząd

.