1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z portalu e-Urząd, obsługiwanego drogą elektroniczną przez Urząd Gminy w Izbicy. Portal ma za zadanie ułatwić dostęp do informacji i e-Usług jak największej grupie osób, w tym również niepełnosprawnych. Użytkownikom Portalu e-Urząd udostępniona została możliwość bezpłatnego korzystania z następujących e-usług: e-Formularze, Interaktywna Mapa Gminy Izbica, e-Konsultacje Społeczne, e-Porady Konsumenckie oraz Giełda Ofert Kulturalno-Społecznych.

  2. Portal e-Urząd jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet.

  3. Aby w pełni korzystać z Portalu e-Urząd należy założyć konto użytkownika.

  4. Dodawanie jakichkolwiek treści przez Użytkownika (komentarzy, uwag, zgłoszeń) lub wysyłanie korespondencji do urzędu jest możliwe jedynie dla użytkowników zalogowanych. Przeglądanie zawartości portalu jest dostępne dla wszystkich Użytkowników: zalogowanych i niezalogowanych.

  5. Uczestnicy Portalu e-Urząd publikują komentarze, uwagi i opinie, przesyłają pisma wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Gminy w Izbicy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Portalu.

  6. Użytkownik wypowiadając się na forum Portalu tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

  7. Podczas korzystania z Portalu e-Urząd zabrania się: zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażania uczestników forum, używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej), propagowania przemocy, naruszania zasad etykiety, rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem, umieszczania przez uczestników na łamach Portalu e-Urząd wszelkich informacji reklamowych, umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku, umieszczania tej samej informacji wielokrotnie, cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje, umieszczania przesadnie długich podpisów, używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Portalu e-Urząd, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

  8. Urząd Gminy w Izbicy zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 7 regulaminu, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 7 regulaminu, oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Portalu e-Urząd osobom uporczywie naruszającym zapisy pkt. 7 regulaminu.

  9. Urząd Gminy w Izbicy nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  10. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Gminy w Izbicy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Portalu e-Urząd

.